Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X032r_080_1 C ZE_K_X035r_080_1 ZE_K_X035v_080_2 ZE_K_X038r_080_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 32r, nr. 81 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Margriete Jan Spikincs.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 35r-35v, nr. 80, en f. 38r, nr. 82m (doorgestreept) (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

Deze tekst is in C twee maal gekopieerd, de tweede maal temidden van een reeks per ongeluk gedubbelde afschriften, welke naderhand werden doorgestreept. Zie de kopnoot bij nr. ZE 83. – In de onderstaande editie worden de variante lezingen van de doorgestreepte versie geannoteerd met het sigle C'.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond etc. dat wi omme Boudwijnsb bede van der Maelstedec weder ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Magrietend Jans Spikincs die vier ghemete lands in Vlake die hair waren ende van onsen weghen anevaerd waren om dat si in Vlaendrene huwelic ghedaen hadde, wilc land Willaem Vranke van Bieselinghef ghepacht hadde; ende willen datg Margrieteh voers. voird anei des lands ghebruke.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchj op den Witten donresdagh int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Fredericum receptorem Zeelandiek.

a
Heneg. BC'; Heyneg. C.
b
de eerste letter gecorrigeerd C.
c
Mailstede C; Malstede C'.
d
Mag'eten B; Margrieten CC'.
e
de eerste e uit d C.
f
Biezelinghe C'.
g
willen dat door andere hand gecorrigeerd uit Willaem die C.
h
Marg'ete B; Margrieten C; Margriete C'.
i
ane geschreven na het volgende des lands, maar met verwijstekens naar deze plaats B.
j
Middelb. CC'.
k
Zeell. B; Holl. C; Zelandie C'.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Margareta Jans Spikincs