Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X032r_081_1 C ZE_K_X035v_081_1 ZE_K_X038r_081_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 32r, nr. 82 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Gillis sheren Pieters z. vriende.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 35v, nr. 81, en f. 38r, nr. 82n (doorgestreept) (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

Deze tekst is in C twee maal gekopieerd, de tweede maal temidden van een reeks per ongeluk gedubbelde afschriften, welke naderhand werden doorgestreept. Zie de kopnoot bij nr. ZE 83. – In de onderstaande editie worden de variante lezingen van de doorgestreepte versie geannoteerd met het sigle C'.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast, en dat op de betreffende Goede vrijdag het nieuwe jaar nog niet was ingegaan. Zie de Inleiding.

Met de term 'vrienden' worden in dit verband de onedele ingezetenen bedoeld van het ambacht waarvan Gillis heer Pietersz. ambachtsheer was.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. ombieden allen denc ghenen die Gillijs sheren Pieters soens vriende warend van Baersdorp e toter tijd dat sijn lijf ende sijn goed in onsen ghenaden quam, dat wi willenf dat si mit hem ghelden alsulke scout als hi ons sculdich es ende hi sijn lijf ende sijn goed om verdinghede, dat hi jeghens ons verboird hadde; ende gheven hem macht met desen brieve alle die ghene te pandene die doe sine vriende waren, ende sceldeng hem quite als hi onsen rentemeyster van Zelandh van onsen weghen hier of ghenoech i ghedaen hevet.

In orkonde j etc. Ghegheven in Middelburchk int jaer ons Heren M CCC ende twintich op den Goeden vridach.

[Dienstaantekening:]

l Per Fredericum receptorem Zeellandiem.

a
Will'm B.
b
Heneg. BC'; Heyneg. C.
c
ombieden allen den op rasuur (er stond mogelijk maken cond etc.) C.
d
ontbr. C'.
e
hier waren C'.
f
verbeterd uit willaem C.
g
lezing onzeker vanwege een correctie B.
h
Zeell. C; Zeelland C'.
i
ghenoech herhaald en doorgestreept C'.
j
hier desen brieve CC'.
k
Middelb. CC'.
l
hier C.
m
Zeell. B; Zelandie CC'.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gillis heer Pietersz. van Baarsdorp