Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X032r_082_1 C ZE_K_X035v_082_1 ZE_K_X038r_082_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 32r, nr. 83 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Clais vriende van Bairsdorp.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 35v, nr. 82, en f. 38r, nr. 82o (doorgestreept) (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 81.

Deze tekst is in C twee maal gekopieerd, de tweede maal temidden van een reeks per ongeluk gedubbelde afschriften, welke naderhand werden doorgestreept. Zie de kopnoot bij nr. ZE 83. – In de onderstaande editie worden de variante lezingen van de doorgestreepte versie geannoteerd met het sigle C'.

Deze oorkonde, die chronologisch hier niet past, zal vanwege de inhoudelijke samenhang met het voorafgaande nr. ZE 81 in het verloren register A hier zijn ingeschoven. Voor de term 'vrienden' in dit verband zie de aantekening bij nr. ZE 81.

 

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc.c ombieden allen den ghenen die Clays vriende van Bersdorpd waren tote diene tiden dat sijn lijf ende sijn goed in onser ghenaden quam, dat wi willenf dat si mit hem ghelden alsulke scout als hi ons sculdich es ende hi sijn goed ende sijn lijfg jeghens ons omme verdinghedeh, dat hi jeghensi ons verboird hadde; ende gheven hem macht met desen brieve alle die ghene te panddene die doe sine vriende waren, ende scelden hem quite als hi onsen rentemeyster van Zeellandj van onsen weghen hier of ghenoech ghedaen hevet.

In orkonde etc. Ghegheven te Berghen ink in Henegouwenl des dinxendaghes na sinte Marien Maddalenenm dach int jaer ons Heren M CCC ende neghentiene.

[Dienstaantekening:]

Per Fredericum receptorem Zeellandien.

a
Will'm B.
b
Heneg. B; Heynegh. C; Heyneg. C'.
c
ontbr. B.
d
Baersderp, de d verbeterd uit t C; Baerstorp C'.
e
vóór de d de letters de uitgeveegd, en de i in tweede instantie tussengeschreven C; e verbeterd uit i C'.
f
willem, met de m door middel van expunctie van de laatste haal verbeterd tot n C.
g
volgorde: sijn lijf ende sijn goet C'.
h
volgorde: omme verdinghede jeghens ons (omme op rasuur, in ons de eerste letter gecorrigeerd) C'.
i
tieghens CC'.
j
Zeell. BC; Zeeland C'.
k
na de n nog een poot, uitgeveegd B.
l
Heneg. B; Heynegouwen CC'.
m
Magdalenen CC'.
n
Zeell. BC; Zelandie C'.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas van Baarsdorp