Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X032v_084_1 C ZE_K_X038v_084_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 32v, nr. 86 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idem.a

In het register is bij de nummering van de teksten het volgnummer 85 overgeslagen.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 38v, nr. 84 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 94.

Zie voor deze zaak ook nr. ZE 83.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenb etc. maken cond etc.c dat Jacob Geroncs sone van Overboirdend voer ons ende voir onse manne beloift ende verwilcoird hevet dat hi joncfrouwe Maynen, sinen wive, ute zire tienden int Oudee Niewe land van Sinte Martijns dike jaerlix zal doen betalen telken sinte Baven daghef die vijftieng pond zuarter Tornoyseh die wii hoir tote horer noturstej jaerlix toe gheseytk hebben, in alre manieren alse onse segghen daer of hout dat wi tusken Jacob voirseyt ende hoir gheseyt hebben, ende daer zi beyde, hi ende si, onse opene brieve daer of hebben. Ende waer dat zake dat haer Jacob voers. hoir niet en betailde alle jare ten daghe voerscreven, zoe mochte joncfrouwe Mayne voers. daghelix doen verteren op Jacob voers. vier scellinghen zuarter Tornoysenl, ter tijd toe dat hoir Jacob voirs. van coste ende van hoiftghelde voldaen hadde.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchm des dinxendaghes na Paesdach int jaer ons Heren Mo CCCo een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominos Zudensemn, Middelburcho, Symonemp de Benthemq, Gherardumr de Raphorsts, Danielemt de Merewedeu, milites, et alios.

a
nl. de in het opschrift boven het voorafgaande nr. ZE 83 genoemde uitspraak in het geschil tussen Jacob Geroncsz. van Overbordene en jonkvrouw Meine B.
b
Heneg. B; Heynegouwen C.
c
allen luden i.p.v. etc. C.
d
Ov'boirden C.
e
intOude, met de woorden gescheiden door een verticale streep B.
f
1 oktober.
g
viftien, de v verbeterd uit w door de eerste haal ervan uit te vegen C.
h
T'noy. B.
i
verbeterd (door andere hand?) uit hi C.
j
notorste C.
k
de y bovengeschreven B.
l
Tor. B; T'noyse C.
m
Middelb. BC.
n
Zuden B; Zud. C.
o
Midd'lb. B; Midd. C.
p
Sy BC.
q
Bent B; Benthē C.
r
Ghe B; Ge C.
s
Raph. B; Raporst C.
t
Da BC.
u
M'ewede BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Meine, echtgenote van Jacob Geroncsz. van Overbordene