Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X033r_087_1 ZE_G_X033v_087_2 C ZE_K_X039v_087_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 33r-33v, nr. 89 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Een seggen van Jan veren Bolen z. doet.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 39v, nr. 87 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 253.

Voor de zoen waarnaar in deze tekst wordt verwezen zie nr. ZE 86. Voor de term 'vrienden' in dit verband zie nr. ZE 81.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi onsen ghemenen Rade over een ghedraghen sien ende hebben gheseghet in onse zegghen van der soene van Jan veren Belen sone doet, dat alle die ghene die in den twiste waren daer Jan voirs. doet bleef ende ambocht hadden, an beyden ziden die vriende, die doe daer in woenden, dat die sullen ghelden mit dien lande dat si doe hadden c van doetslaghen, smerten ende ghiselcoste die van desen perlemente roeren met-met ghelike, oec onder wien dat si nu wonen. Waer om wi iu onbieden allen onsen heerscippe van Zellandd daer die lude nu onder wonen jof hoir erfnamene, dat si alsulc ghelt als dat beloepen mach uyt panden die partien voers., jof dat zijt den partien selve laten panden alse verre als ment met goeden besceyde berekenen kan dat zijt sculdich sien; ende des en wilt niet laten.

Ghegheven in Middelburchf des dinxendaghes na Paesdaghe int jaer ons Heren M CCC g een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominos Zudensemh, Middelburchi, Voirne, Symonemj de Benthemk, Gherarduml dem Raphorstn, Danielemo de Merewedep, milites, et alios.

a
Will'm B.
b
Heneg. B; Heyneg. C.
c
hier en hierna spaties in de tekst, waar om gaten in het perkament heen is geschreven C.
d
Zell. B; Zeeland C.
e
erfmamen C.
f
Midd. B; Middelb. C.
g
hier ende, mogelijk doorgestreept C.
h
Zuden. BC.
i
Midd. B; Middelb. C.
j
Sy BC.
k
Bent. B, Benthē C.
l
Ghe B; Ge C.
m
ontbr. B.
n
Raph. B; Raporst C.
o
Da BC.
p
Me'wede BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: ambachtsheren van Zeeland