Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X033v_090_1 C ZE_K_X040r_090_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 33v, nr. 92 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan Airnoud Moens z.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 40r, nr. 89 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 94.

De notitie onder de tekst verwijst naar de onderhavige oorkonde en de twee in het register voorafgaande nrs. ZE 88 en 89.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

 

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat Lambaertc onse mairscalc vercoft hevet bi onsen wille Jan Arnoudd Moense soens sone twie ghemete lands ter goeder matef, legghende in Alaerds kerke, die ons ane sien ghecomen van Stuvezande ende die wi Lambaertg voers. ghegheven hadden, omme ene somme van penninghe daer hem Jan voers. goede rekeninghe of ghedaen heeft; ende dit land zullen wi Janne waren zinen vrien wille mede te doene jeghens elken man.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende twintich des donresdaghes na Palmen in Middelburchh.

 

i De istis litteris tribus predictis, per quas Lambertusj antedictus vendidit X mensuras terre quas tenuit de domino comite, tenetur reddere unam litteram apertam domini de terra predicta nobis. Item I litteram dominik apertam per quam tenet a domino XX lb. annuatim, quam etiam tenetur reddere nobis.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Will'm B.
b
Heneg. B; Heyneg. C.
c
Lambiert C.
d
Harnoud C.
e
Monds C.
f
ter goede mare C.
g
Lambeirt (lezing van ir onzeker) C.
h
Midd. B.
i
de volgende notitie sluit zonder onderbreking aan op het voorgaande BC.
j
Lambartus C.
k
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Arnoud Moenszoonsz.