Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X034r_093_1 C ZE_K_X040v_093_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 34r, nr. 95 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Adelisse Jan dochter van Rubroeck.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 40v, nr. 92 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 254.

Vgl. de in het register volgende nrs. ZE 94 en 95. Voor de in deze oorkonden genoemde verkoop door Gillis van Koudekerke van de ambachten van Koudekerke en Vlissingen aan graaf Floris V, die op 10 januari 1294 plaats vond, zie OHZ V nrs. 2849-2851.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat Jan van Rubroec ende Adelise sijn wijf ons langhe tijdc ghevolghet hebben omme scout die die grave Florens, daer God die ziele of hebben moet, sculdich soude wesen bleven Wisse Gillijs sone van Coudekerke alse van ghecoften ambochten te Coudekerked ende te Vlissinghe, daer meyster Willaeme Loef ende Simonf van der Hoghen een segghen of gheseghet souden hebben, ende van deser scout soude Adelise Jans dochter voerscreven die ene helfte toe behoreng; van wilker scout wi niet gheproeven en konden weder wise sculdich waren jof en waren, mar omme Goids willen ende om bede van goeden luden soe hebben wi hoir te gratien ghedaen ende ghegheven voirh hore helfte van der scout: vijftich pond Tornoisi. Ende ombieden Vrederic onsen rentemeyster van Zellandj dat hi hoir dese vijftich pond voirscreven gheve binnen deser meyen naist comende uyt onser bede; ende van alsoe velek zullen wi hem quiten met desen brieve in siere eirster rekeninghe. Ende hier bi hebben ons Jan ende Adelise voirscreven van allen eysken die zi eyskenl mochten tote op desen dach van huden toe quite ghescouden, ende ons ghelevert enen brief van den grave Florens voirs. ende enen brief van kennessen van den mannen alse van den cope endem van der scoud, die ghescoirt sien.

Ghegheven in Middelburchn des donresdaghes na Paesdaghe int jaer ons Heren M CCC ende een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominos Zudensemo, Middelburgensemp, magistrum Iohannemq de Florenciar et alios.

a
Will'm B; Will. C.
b
Heneg. B; Heyneg. C.
c
langhetijd B.
d
de r bovengeschreven B; Koudekerke C.
e
Will'm B.
f
Symon C.
g
door andere hand boven een doorgestreept woord, zo te zien eveneens behoren C.
h
na de r een uitgeveegde letter C.
i
Tor. BC.
j
Zell. BC.
k
wele C.
l
zi en eysken gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
m
bovengeschreven C.
n
Midd. BC.
o
Zuden. B; Zud. C.
p
Midd. BC.
q
Io BC.
r
Flora B; Florena C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Adelise Jansdr., echtgenote van Jan van Rubroek