Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X035r_098_1 C ZE_K_X043r_098_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 35r, nr. 101 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan ende Woute van Brugdamme.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 43r, nr. 97 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat Jan endec Weuted van Brugdammee tyeghens ons verdinghet hebben van Moenijn Dints doet ende van alre verboirnesse die si tieghens ons ghedaen hebben omme tachtich pond Tornoisf, daer si Vrederic onsen rentemeister van Zellandg goede zekerhedeh of ghedaen hebbeni, waer omme wisej quite scelden met desen brieve van alre verboirnesse die sik tote desen daghe toel jeghens ons misdaen hebben, also verre als sim ons betoghen moghenn met ons rentemeisters brieve voirs. dat sio hem volp ende al betaelt hebbenq tghelt voirscreven.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchr des vridaghes na Paesdaghe int jaer ons Heren M CCC ende een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, abbatem de Middelburchs, Fredericumt receptorem, Iohannemu de Cruninghe, Danielemv de Merewedew et alios.

a
Will'm B; Will. C.
b
Heneg. B; Heynegouwen C.
c
Jan ende boven de regel toegevoegd C.
d
lezing onzeker (Wouto?) B.
e
Brigdamme C.
f
Tor. B; Tornoise C.
g
Zell. B; Zeelland C.
h
rekeninghe C.
i
volgorde hebben ghedaen C.
j
wi hem C.
k
door andere hand verbeterd uit hi C.
l
boven de regel toegevoegd C.
m
door andere hand verbeterd uit hi C.
n
verbeterd uit mach C.
o
door andere hand verbeterd uit hi C.
p
verbeterd uit wel C.
q
door andere hand verbeterd uit heeft C.
r
Middelb. C.
s
Midd. BC.
t
Frederic. B; Fre C.
u
Io BC.
v
Da BC.
w
Me'wede BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan en Weute van Brigdamme