Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X036v_106_1 C ZE_K_X045r_106_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 36v, nr. 109 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die gene die gegoet sijn int Nyeuwelant in Sinte Martijne dicke.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 45r, nr. 105 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. ombieden allen den ghenen die ghegoet sien ende land hebben int Niewelandd in Sinte Martijns dikee, dat elc sinen tijns ende sinen pacht f betalen also groet alse si sculdich sien van horen lande telken sinte Baven dagheg; ende so wie dieh des niet en dede ende nieti betaeld en hadde binnen den viertiennachten na sinte Baven daghe, die zullen twiscat ghelt betalen, zonder verdrach. Voerd waer dat zake dat si dat twiscat ghelt niet betaelt en hadden binnen den viertiennachten daer na dat si twiscat ghelt sculdich waren te gheldene, so onbieden wi onsen rentemeister van Zelandj dat hi dat twiscat ghelt van onsen weghen betale den goeden luden wien datmen horen pacht tafter es; ende onbieden ende bevelen narenstelike allen den scouteten daer in den lande dat elc intk scoutamboch daerl land in gheleghen es van den ghenen die horen pacht ende twiscat ghelt niet betaelt en hebben, dat land vriet ende eyghent tote onser behoef.

In orkonde etc. Ghegheven tote Bergen in Henegouwenm des zaterdaghes na Dertienden daghe int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Fredericum receptorem Zelandien.

a
Will. B.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Holl. B; van Holland ontbr. C.
d
Niewe land C.
e
Sente M'tijns dijc C.
f
hier een geradeerde letter C.
g
1 oktober.
h
ontbr. C.
i
boven de regel toegevoegd C.
j
Zeeland C.
k
in B.
l
daert C.
m
Heneg. B; Heynnegouwen C.
n
Zeelandie C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: allen die gegoed zijn in het Nieuwland in Sint-Maartensdijk