Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X037r_111_1 C ZE_K_X046r_111_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 37r, nr. 114 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan Dircx z. vanden Wairdea.

In de marge: Concordatus. — De onderste helft van de bladzijde is leeg gelaten.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 46r, nr. 110 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

In de marge: Concordatus.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cont allen ludene dat Willaemf Stormsg sone van den Waerde quam voer ons ende droech ons op tote hondert meteh ambochts toei, luttel min ofte mere, legghende ter Mare in Zuytbeveland, met zulker scoennesse als daer toe behoerde, welc ambachte voerscreven met dien datter toe behoirdj in allen manieren alset Willaemk voers. van ons te houden plach wi bi sinen versoeke verliet hebben Janne Dierix zone van den Waerdel bi Dierix hand sijns soens van ons in rechten leene te houden.

In orkonde desen brievem etc. Ghegheven te Valenchijnn des sonnendaghes voer Ascentien dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

a
Waird. B.
b
Will. B.
c
Heneg. B.
d
Holl. B; van Henegouwen, van Holland ontbr. C.
e
etc. i.p.v. allen luden C.
f
Will. B; Willem C.
g
Stoerms C.
h
door andere hand verbeterd uit morghen B; ghemete C.
i
ontbr. B.
j
behoerde C.
k
Will. BC.
l
Wairde C.
m
desen brieve ontbr. C.
n
Valench. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Dirksz. van den Waarde