Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X038r_113_1 C ZE_K_X046r_113_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 38r, nr. 116 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Her Pieter van Steenvliet.

In de marge: ¶ Van heren Pieter den prochipape van Steenvliet.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 46r, nr. 111 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 101.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena, van Hollandb, van Zeelandc ende here van Vrieslandd maken cond allen luden dat wi heren Pieter, prochipape  van Stelvliete, oirlof ghegheven hebben ende gheven te vercoepen zo wanneer hi wille alle dat ambocht dat hem ane comen es van sinen vader, dat hi van ons hout te rechten leene, die gheleghen sien in Steelvlietf, in Hynkelen oirtg ende in die Krekeh; ende so wie die dat ambocht voirseyd jeghens hem coepti, die desen openen brief hebben zal, dien zullen wijt verlien van ons te houden te rechten leene, ende zullentj hem ghewarenk jeghens allen luden.

In oirkonde desen brieve beseghelt met onsen zeghel. Ghegheven tote Reymerswalel des dinxendaghes na sente Andries dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXIom.

[Dienstaantekening:]

¶ Per dominum personaliter.n

a
Heynn. B.
b
Holl. B.
c
Zeel. B.
d
Vriesl. B.
e
verbeterd uit Stenvliet B; Steelvliet C.
f
de eerste l verbeterd uit iets anders B.
g
Hinkelen oerd C.
h
Creke C.
i
coep B.
j
sullen C.
k
ghewaerd C.
l
Reymers wale C.
m
een ende twintich, het laatste getal door andere hand verbeterd uit dertich C.
n
de gehele aantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Pieter, parochiepriester van Steenvliet