Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X038r_116_1 ZE_G_X038v_116_2 C ZE_K_X047r_116_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 38r-38v, nr. 119 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Her Henric prochipaep ende den goeden luyden van Pontvliet.

In de marge, door andere hand: exspiravit. — In de benedenmarge, door weer andere hand: Concordatus.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 47r, nr. 114 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

In de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 101.

Voor de term 'vrienden' in dit verband zie de aantekening bij nr. ZE 81.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b etc., heren Heynric denc prochipape ende den goeden luden ende onsen vriende van Poirtvlietd saluyt. Want ons dicke wilee moyenesse ende parlement te voren coemt van alrehande tuystelikenf saken g die ghi onderlanghe te ghader hebt, die ons leet sien, dair omme ombieden wi ju dat ghi onderlangheh met payse ende met rusteni weset; ende wair yemand van juwen luden die die ene den anderen hier boven onruste dede, dat ware ons leet, ende die ghene die dat doen soude dien souden wijt so doen ontghelden datsj hem een anderk hoeden soude.

Ghegheven tel Reymerswalem des dinxendaghes na sente Andries dach int jaer ons Heren Mo CCC een ende twintichn.

[Dienstaantekening:]

[¶ Per]o dominum personaliter, dominum de [C]runing et dominum Nycholaump [K]ervinc.q

a
Heynn. B.
b
hier van Holl. C.
c
ontbr. C.
d
Portvliet C.
e
wille B.
f
tuystel' B; tuisteli C.
g
hier dede, doorgestreept C.
h
te gader ... onderlanghe boven de regel door andere hand bijgeschreven C.
i
de letters ust gecorrigeerd B.
j
dat B.
k
ande B.
l
tote C.
m
Reym'swale B.
n
ende XXXI i.p.v. een ende twintich C.
o
delen van de aantekening zijn verdwenen in de vouw B.
p
Nych. B.
q
de hele aantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Hendrik parochiepriester en de ingezetenen van Poortvliet