Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X038v_122_1 C ZE_K_X047v_122_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 38v, nr. 123 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Jan Henric Bait Vriends soens z.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 47v, nr. 119 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 101.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b etc. maken cond allen luden dat wi vercoft hebben Jan Heynric Bent Vriends soens sone twalf ghemete lands, luttel mijn ofte meer, legghende terc Hoeghend in Coudecerce ambocht, dat ons ane quam van Symonf van der Hoghen, omme ene somme vang penninghen dair hi onsen rentemester van Zeelandh tote onser behoef goede sekeringhe of ghedaen heveti; dit land zal Jan Heynrixj sone van ons houden in rechten leenenk, ende des lands sullen wi hem ghewaren tallen rechte met desen l brieve.

Ghegheven tote Zeerixeem des dinxendaghes na sente Nyclaysn daghe int jaer ons Heren M CCCo o een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

¶ Per Fredericump receptorem.q

a
Heynn. BC.
b
hier van Holl. C.
c
te B.
d
Hoghen C.
e
of Couderkert B; Coudekercs C.
f
Simoen C.
g
ontbr. C.
h
Zeel. B.
i
volgorde heeft ghedaen C.
j
Henrix C.
k
de eerste e onduidelijk B; leene C.
l
hier desen herhaald B.
m
Zierixee C.
n
Niclais C.
o
hier ende C.
p
Frederic. B.
q
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Hendrik Bent Vriendzoonsz.