Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X039r_124_1 C ZE_K_X047v_124_1 ZE_K_X048r_124_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 39r, nr. 125 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Crayniec Jacobs z.

In de marge: ¶ Van Craynioc Jacobs sone.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 47v-48r, nr. 121 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 101.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b etc. maken cond allen luden dat wi vercocht hebben Craynioc Jacobs sone een ghemet tienden luttel mijn of meer, legghende in Zuytkerkec, die ons ane comen was van Gillijsd Colijns sone ende Colijns sijns broeders doet, ende hem bestorven was van horen vader; ende dertiendalf ghemet ambochts lettel mijn of meer, legghende ine serReyngarsf kerke, die ons anecomen waren van Jan Selincsg doet. Ende dit hevet hi beyde ghecoft omme viertich scellinghe  groeter Tornoish, die hi ons al betailt hevet bi Vrederike onsen rentemeester van Zeeland, die se ontfanghen hevet. Ende dat goet zal hi van ons houden in rechten leene, ende sulre hem recht warenti of wesen toit allen rechte.

In oirkonde j etc. Ghegheven tote Zeerixeek des dinxendaghes na sente Nyclaysl dach int jaer ons Heren Mo CCC eenm ende twintich.

[Dienstaantekening:]

¶ Per Fredericumn receptorem.o

a
Heynn. BC.
b
hier van Holl. C.
c
Zuidkerke C.
d
Gillijns C.
e
bovend de regel toegevoegd C.
f
ser Renghaers C.
g
de e uit iets anders C.
h
Tor. B; Torn. C.
i
waren C.
j
hier desen brieve C.
k
Zierixee C.
l
Niclais C.
m
door andere hand bovengeschreven C.
n
Fred'ic. B.
o
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Craynioc Jacobsz.