Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X039r_125_1 C ZE_K_X048r_125_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 39r, nr. 126 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Otte van Buyeren.

In de marge: ¶ Van Otten van Buren.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 48r, nr. 122 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 269.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b etc. maken cond allen luden dat wi Otten van Buren onsen zuagher macht ghegheven hebben ende gheven sine lude tote derNissec te ghebiedene te doen malen dair hi wille ende weselic es, op ene boete van tiend scellinghe e op die mouderf so wanneer dat si broyckich sien; ende gheven hem mactg die botenh voirseyd in te panden jof sinen scoutate, also dijckei als sijt verboeren zullen. Dit zal ghedurenj toit onsen weder segghen toe.

Ghegheven tote Zeerixeek des vridaghes voir Kersdach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

¶ Bi den biscop van Zuden, den abt van Middelburchl, Fredericusm den rentemeester ende anders mijns heren Raet.n

a
Heynn. BC.
b
hier van Holl. C.
c
de eerste letter met donkerder inkt gecorrigeerd uit t BC.
d
de laatste letter onleesbaar door een vlek B.
e
hier ende C.
f
met donkerder inkt gecorrigeerd uit minder(?) B; met donkerder inkt gecorrigeerd uit mavder(?) C.
g
macht C.
h
de t verbeterd B; boeten C.
i
dicke C.
j
duren C.
k
Zierixee C.
l
Midd. B.
m
Freder. B.
n
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Otto van Buren