Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X039v_129_1 C ZE_K_X048r_129_1 ZE_K_X048v_129_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 39v, nr. 130 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Clais Jans z. vander Kerke.

Het begin van de tekst is doorgestreept. In de rechter marge: ¶ Van Clays a Jans sone van der Kreke. In de linker marge, door andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 48r-48v, nr. 126 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 102.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb c etc. ombieden ju Kervinghed van Reymarswalee onsen knape dat ghi segt Heynricf Everdey, Jan uten Oirde ende horen broederen dat si rekenen tyeghens Claysg Jan sone van derh Krekeni alse van der borchtochte die hi voir hem luden dede van horen parlemente dat si hadden toit Antwerpenj, ende dat si hem sijn ghelt ende sijn scade die hier omme gheleden hevet ghelden ende bi ju, sonder vertrecken; ende est dat k sijs niet en doen, so bevelen wi ju dat ghi van onsen weghen Claysl Jans sone voirs. also vele hebben doet van Heynrixm ende Jansn ende hoire broeder goede voirseyd, ende dat levert dat hijs vrilike ghebruken mach, wair bi dat hi hem zelven quiten moghe, ende dat hijs sonder scade sie. Des en lait niet.

Ghegheven tote Zerixeeo op den Kerst dach int jaer ons Heren dusent drie hondert een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

¶ Per dominum personaliter.p

a
hier Jans met bovengeschreven s, doorgestreept B.
b
Heynn. B; Heyn. C.
c
hier van Holl. C.
d
Kervinc C.
e
Reymawale B; Reymerswale C.
f
Heinric C.
g
Clais C.
h
den C.
i
Creken C.
j
Andwarpen C.
k
hier sijn, doorgestreept C.
l
Clais C.
m
Heinric C.
n
Janne C.
o
Zierixee C.
p
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Jansz. van der Kreke