Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X040r_132_1 C ZE_K_X048v_132_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 40r, nr. 133 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Jan Hoebuyc z.

Het begin van de tekst is doorgestreept. – In de marge: ¶ Van Jan Hoebuyx sone. – Eronder in de marge, door een andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 48v, nr. 129 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b etc. maken cond allen luden dat Jan Hoebuyxc sone voir ons op ghedraghen hevet behouden ons d rechts al sijn goed, ambocht, tiende, arve ende havelijc goed, roerende ende onroerende, wair dat gheleghen es, Witten Willaems sone, Jan Wissene sone, Symon Jans sonef ende Betten Hughen sone haren wille mede te doene toit siere oirbair; ende van desen zo zal hair Gillijsg, deken van Sente Pieters, over manh wesen met wien dat hijs over een draghet, dat zali vaste ende ghestade bliven; ende dit zal tien jaer staen, sonder yemans wedersegghen. Voirt als van der voghetdien die hi hevet van sijns oems Claysj kinderen, also langhe als hise met enenk rechte hevetl so zullensem dese voirnoemde liede hebben in alre manieren alst voirscreven es.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende staden blive, zo hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zegheleno. Ghegheven tote Zeerixeep op sente Thomaes dach voir Kersavondq int jaer ons Heren dusent drie hondert een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominumr, dominum Zudensems, dominum abbatem, Fredericumt receptorem et alios.u

a
Heynn. BC.
b
hier van Holl. C.
c
Hoebuijx C.
d
hier ons herhaald B.
e
Wisen C.
f
Symon Jans sone door andere hand boven de regel toegevoegd C.
g
Gielis C.
h
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
i
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
j
Clais C.
k
met een, door andere hand verbeterd tot metten C.
l
t door andere hand toegevoegd C.
m
zullen C.
n
ghestade C.
o
zeghele C.
p
Zierixee C.
q
inden winter i.p.v. voir Kersavond C.
r
bovengeschreven B.
s
Zuden. B.
t
Fred'icum B.
u
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Witte Willemsz., Jan Wissenz., Simon Jansz. en Betto Hugenz.