Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X040v_136_1 C ZE_K_X049v_136_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 40v, nr. 137 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Janne van Haheghe.

In de marge, door een andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 49v, nr. 133 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

Vgl. nrs. ZE 134 en 137.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena, van Hollandb etc. ombieden ju veren Agniesenc, der vrouwen van Haemsteden, dat ghi van onsen weghen betaild Janne vand Haheghee, die ju desen brief brenghet, achte pond ende zes scellinghe groete tote sente Pietersf daghe inghaende oisteg naist comende, alse van den ghelde dat ghi ons dan sculdich siet van juwer kinder voghedieh. Ende ombieden onsen rentemeester van Zeelandi die dan es dat hi u vanj also vele quite scelde van juwer scout voirscreven; ende van also vele scelden wi hem quite mit desen brieve in siere ersterk rekeninghe.

Ghegheven tote Zeerixeel des andersm daghes na sente Ponsekiaens dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

Ende hier mede hevet ons Jan voirs. quite ghescouden alse van dien lakene dieo tote Westcappelenp ane quamen ommetrent Bamisseq int jaer van zestiene, doe sijn vader doet bleef. Ghegheven alset voirseydr es.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudensems, abbatem de Middelburcht et alios.u

a
Heynn. B; Heyn. C.
b
Holl. BC.
c
Angheniesen C.
d
ontbr. C.
e
de tweede h op rasuur, erboven lijkt ook het afkortingsteken voor er weggekrabd B; Habeghe C.
f
Pieter C.
g
1 augustus.
h
weghen C.
i
Zeel. B.
j
v tussengeschreven B.
k
eerster, boven de regel toegevoegd C.
l
Zierixee C.
m
ands, het afkortingsteken weggelaten B.
n
den C.
o
dat C.
p
West cappele C.
q
1 oktober.
r
voerscreven C.
s
Zuden. B.
t
Midd. B.
u
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Haheghe