Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X040v_137_1 C ZE_K_X049v_137_1 ZE_K_X050r_137_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 40v, nrs. 138-139 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Lauwe Doedinis z. ende Margrietea Jan Doedijns z. weduwe.

In de marge, door andere hand: Exspiravit. – De op de oorkonde volgende notitie, beginnend op een nieuwe regel en met een grote kapitaal, heeft een eigen volgnummer 139.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 49v-50r, nr. 134 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 103 (?).

Vgl. nrs. ZE 134 en 136.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb c etc. ombieden iu veren Agniesend, der vrouwen van Haemsteden, dat ghi van onsen weghen betailt Doedijn Elcs arfnamen, alse Lauwe Doedijns sone ende Margriete Jan Doedijns soens weduwe ende anders dier toe behoren, hondert pond Tornoise tote sente Jans missef naist comende, alse van den derdalf hondert ponden die ghi ons dan sculdich siet van juwer kinder voghedie. Ende van also vele ombieden wi onsen rentemeester van Zeelandg h dat hi jui quite scelde met desen brieve van juwer scout voirscreven; ende van also vele zullen wi onsen rentemeester voirs. quite scelden mit desen brievej in siere erster rekeninghe.

Ghegheven tote Zeerixeek des anders daghes na sente Poncekiaensl dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

 

m Ende hier bi so hebben ons heren Doedijns Elcs erfnamen quite ghescouden van allen eysche die si ons eyschende waren, ende oec mede van onsen huse dair die Lombairdenn op wonen tote Zierixeeo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudensemp, abbatem de Middelburchq et alios.r

a
M'griete B.
b
Heynn. B; Heyn. C.
c
hier van Holl. C.
d
Angheniesen C.
e
Tor. B; Torn. C.
f
24 juni.
g
Zeel. B; van Zeell., door andere hand bovengeschreven C.
h
hier voers. (de toevoegingen (zie de voorgaande en volgende noot) zijn niet geheel correct geplaatst C.
i
dat hi ju door andere hand boven de regel toegevoegd C.
j
van juwer scout ... desen brieve door andere hand boven de regel toegevoegd C.
k
Zierixee C.
l
Ponsekiaens C.
m
het volgende zonder onderbreking achter de oorkondetekst doorgeschreven C.
n
Lombaerden C.
o
Zierixee C.
p
Zuden. B.
q
Middelb. B.
r
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: erfgenamen van Doedijn Elc