Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X041r_139_1 C ZE_K_X050r_139_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 41r, nr. 141 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Ziericxee.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 50r, nr. 136 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 249, ad 1321 januari 15.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b etc. onbieden ju Janc sheren Gillijs sone onsen d rentemeester van Zuythollande ende ghemeenlike allen onsen tolnairen van onsen lande dat ghi onsen poirters van Zeerixeef vryeliken ende onghemoyet voir bi onse tollen varen lait, also als hoir brieve spreken die si van onsen weghen dair of hebben; ende ditg doit also dat wier niet meer croninghe of en hebben. God sie met ju.

Ghegheven tote Zeerixeeh des anders daghes na sente Ponsekiansi daghe int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudensemj, abbatem de Middelburchk et alios.l

a
Heynn. B; Heyn. C.
b
hier van Holl. C.
c
Janne C.
d
hier onsen herhaald, door onderstreping gecancelleerd C.
e
Zuytholl. B; Zuidholland C.
f
Zierixee C.
g
boven de regel toegevoegd C.
h
Zierixee C.
i
Ponsekiaens C.
j
Zud. B.
k
Midd. B.
l
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Zierikzee