Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X041r_141_1 ZE_G_X041v_141_2 C ZE_K_X051r_141_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 41r-41v, nr. 143 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Willam ende Jonge Jan Witte Willams zoons kijndere etc.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 51r, nr. 138 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).

De aanhef van deze oorkonde is op f. 50v ook al ingeschreven, en daar vervolgens geradeerd; zie onder nr. ZE 140.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 103.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b etc. maken cond allen luden. Want Willeman ende Jonghe Janne, Witte Willemansc soens kindere, voir horen vader ende voir hem zelven ende anders voir hoirs vaders arfnamen ons quite ghescouden hebben van alre scout ende eysche die ons hoir vader Witte voirs. eyschen mochted tote op den dach van huden, ende omme dat si ons weder op ghegheven hebben onse watermole tote Zeerixeee ende onsef score tuschen Adels oirde ende Mosselzee vrielijc onsen wille mede te doene, ende dair of onse brieve die si dair of hadden weder over ghegheven hebben, so hebben wi Witten voirs. ghegheven in rechten eyghen, behouden ons ende ons ambochts ende onser rechter tiende, onseg scoer tote Hughelijns zand tuyschen Hordezeeh sluys ende Wayeni kinder scoerj, dat groet esk vijf ende viertich ghemete, iteml onse scoer dat Wayenm kinder scoern hiet tote den hake van Hughelijns zandeo, dat groet es vijfp ende seventich ghemete, met onser ettinghe van den middeldikeq dair jeghes, hem ende sinen arfnamen vrieliken te ghebrukenr.

In oirkonde desen brieve beseghelt met onsen zeghele. Ghegheven tot Zeerixees des zatersdaghes na sente Poncekianst dach int jaer ons heren M drie hondert een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudensemu, abbatem de Middelburchv et commune consilium domini.

a
Heynn. B; Heneg. C.
b
hier van Holland C.
c
Willemaens C.
d
mochten C.
e
Zierizee C.
f
ontbr. C.
g
ontbr. B.
h
Hordzee C.
i
y door andere hand verbeterd uit iets anders C.
j
scor C.
k
ontbr. B.
l
door andere hand gecorrigeerd C.
m
y door andere hand verbeterd uit iets anders C.
n
scor C.
o
zand C.
p
wijf B.
q
mildeldike C.
r
ru uit iets anders C.
s
Zierixee C.
t
Ponsekiaens C.
u
Zuden. BC.
v
Midd. B; Middelb. ht (habet?) C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Witte Willemansz.