Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X042r_148_1 C ZE_K_X052r_148_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 42r, nr. 150 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Willem ende Heinric Hugena Willams zoons kijndere.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 52r, nr. 145 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 106.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb c etc. maken cond allen luden dat wi bi Janne den Keyser onsen rentemeester van Zeelandd e vergheven hebben Willaemef ende Heynrikeg, Hughe Willaems soens kindere van Duveland, alsulke broke als wi op hem te segghen hadden van hoirs vaders weghen voirs., die onse ballinc was; voirt hebben wi hem weder ghegheven achte morghen lands of dair omtrent die ons anequamen van horen vader voirseyd, ende die gheleghen sien in Scakersloeh, also verre als si onsen rentmeester voirs. betailen tonser behoef vier pond grote ende ons mit sinen open brieven toghen dat hise ontfaen hevet. Ende hier bi hebben si ons ghelovet ghetrouwe te wesen ende te dienen jeghens elken man, sonder archlist.

Ghegheven toit Zeerixeei des vridaghes na Ascentien dach int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Iohannemj Keyserk rentemeester van Zeelandl.

a
Hug. B.
b
Heynn. B; Heneg. C.
c
hier van Holl. C.
d
Zeel. B; Zeland C.
e
hier een doorgestreept onleesbaar woord B.
f
Will. B.
g
Heynr. B; Keynrike C.
h
Scak'sloe B; Scakers loe C.
i
Zierixee C.
j
Io BC.
k
Keys. B.
l
Zeel. B; Zeeland' C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem en Hendrik, zoons van de balling Hugo Willemsz. van Duiveland