Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X043r_153_1 C ZE_K_X053v_153_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 43r, nr. 155 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Justine sheren Hugen des Gouwers dochter.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 53v, nr. 150 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 107.

Vgl. het volgende nr. ZE 154 in het register.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven joncvrouwen Justinen, sheren Hughen des Ghouwersc dochter, vrien orlof te vercopen neghendalf ghemet ende zes roeden lands legghende binnen onsen ambochte in den palen van Oude Vlissinghe, wilc voerghemoemded land dat wi ghaven Jan Sceven onsen knape, daer God die ziele of hebben moete, ende der voerghemoemdere joncvrouwe te helpef tsinen huwelike ende erveliken te besittene; ende omme dat wi verstaen hebben dat joncvrou Justine, Jang Sceyvenh weduwe voernoemd, dit voers. land vercoft hevet Pieter Allaerde van Vlissinghe, wilken coep dat wi den voerseyden Pieter ghewart houden ende sullen doen houden tyeghen elken man hem ende sinen nacomelinghen, in allen manieren als hi in den cope verghadert es in allen voerwaerden tyeghen der voernoemder joncfrou Justinen.

Ende omme dat wi willen dat alle dese voerscreven pointe vaste ende stade sullen bliven, zoe hebben wi dese lettere beseghelt mit onsen seghel. Ghegheven int jaer ons Heren M CCCo XXIIo des dinxendaghes na der Triniteyt.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter.

a
Heynn. B; Heneg. C.
b
hier van Holland C.
c
Gouwers C.
d
verbeterd uit voerghemoende door expunctie van een stok van de m en tussenschrijving van een stok aan de n B.
e
verbeterd uit voerghemoemder door expunctie van een stok van de eerste m B; voirnoemder C.
f
te helpe boven de regel toegevoegd B.
g
Jans C.
h
Sceven C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Justine, dochter van heer Hugo de Gouwer en weduwe van Jan Scheve, knaap