Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X043v_156_1 C ZE_K_X054r_156_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 43v, nr. 158 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Clais Tielmans z. ute Duvelant.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 54r, nr. 153 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).

Vgl. het volgende nr. ZE 157.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b etc. maken cond etc. dat voer ons quam Pieter Tonisc sone van den Vliete, ende verliede dat hi vercoft hevet Clayse Gielmansd sone ute Duveland al sijn land dat hi legghende hevet int Niewe ambocht van Duveland ende groet es tuysken den twe ende dertich ghemete ende zes ende dertich ghemete ter goeder mate, elc ghemet omme twaelf scellinghe groeter Tournoysee, daer Pieter een deel of ontfanghen hevet ter goederf rekeninghe; ende omme dat Pieter voirs. dit voernoemde land joncfrou Ghertrudeng sinen wive, onser nichten, ghemaect hadde te hare lijftochte ende hi hoir anders waert bi ons bewiset hevet die voirseyde lijftochte, ende wi twaelf pond groete jof meer na dien dat die mate belopet hebben sullen van desen lande voerscreven in minderinghe van der scoud die ons Pieter voirnoemd sculdich es, so hebben wi Clayse voirs. gheloft ende gheloven dit voers. land te waerne ende te vrien van allen commer diere van joncfrou Ghertrudeh weghen onser nichten op comen mochte.

In oerkonde i etc. Ghegheven in die Haghe op sente Pieters dach inghaendej oiste int jaer ons Heren M CCC twe ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et Fredericumk receptorem et Iohanneml Keyser receptorem Zeelandiem.

a
Heynn. B; Heneg. C.
b
hier van Holland C.
c
Tonijs C.
d
Gillemans C.
e
Tour. BC.
f
o gecorrigeerd B.
g
Gheertruden C.
h
Gheertrude C.
i
hier desen brieve C.
j
in ghaende B.
k
Fred'icum B.
l
Iohēm B; Ihoēm C.
m
Zeel. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Gielemansz. uit Duiveland