Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X043v_157_1 ZE_G_X044r_157_2 C ZE_K_X054r_157_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 43v-44r, nr. 159 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Idem.a

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 54r, nr. 154 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).

Vgl. het voorafgaande nr. ZE 156.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb c etc. maken cond etc. Want Clays Gielmansd sone ons ghelovet hevet te betailen van Pieter Tonise soens lande legghende int Niewe ambocht vanf Duveland, ende g hi jeghens Pieter voirseyd ghecoft hevet, twaelf pond groete jof daer boven in minderinghen van der scout die ons Pieter voirs. sculdich es, so gheloven wi Clayse voirseyd dat wi Pieter Tonish sone van den Vliete hem sullen doen gheven die ghifte van den voernoemden lande, jof wi sullen hem sijn ghelt also verre als wijt ontfaen weder doen gheven.

Ghegheven in die Haghe op sente Pieters daghe inghaende oiste int jaer ons Heren M CCC twe ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, Fredericumi receptorem et Iohannemj Keyser receptorem Zeelandiek.

a
namelijk Clais Tielmans z. ute Duveland, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. ZE 156 in het register B.
b
Heynn. B; Heneg. C.
c
hier van Holland C.
d
Gillemans C.
e
Tonijs C.
f
in C.
g
hier dat C.
h
Tonijs C.
i
Freder. C.
j
Io BC.
k
Zeel. B; Zelandie C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Gielemansz.