Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X044r_159_1 C ZE_K_X054r_159_1 ZE_K_X054v_159_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 44r, nr. 161 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Dat gasthuys van Emmelisse.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 54r-54v, nr. 156 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 108.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave a etc. maken cond etc. Want om dat ghasthuys van Emmelisseb van onsen vorders ghemact ende ghesticht was, so hebben wijt ghenomen ende nemen in onser seker bescermte ende alle die personen dier nu in sien die hem wel regeren, ende al hoir goed dat si hebben, waer dat gheleghen es. Ende waer dat sake dat hem yemant hinderde jof lette an horen goede jof an horen persoen, jof datter yemant enich persoen in brochte, het en waer bi den prochipape jof bi den uytmeesters dier nu in sien jof hier na in wesen sullen, dat souden wi hem alsoe doen ontghelden dats hem een ander hoeden soude; ende hebben si enich ghebrec daer of, sullen si trecken an onsen rentemeester van Zeelandc die nu es jof hier na wesen sal, ende die salse van onsen weghen berechten. Ende zo wad dat onse lieve neve die here van Voirned daer toe ghedaen hevet, dat sullen wi houden vast, seker ende ghestade ghelike jof wijt selve ghedaen hadden.

Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na sente Pieters daghe inghaende oist in jaer ons Heren M CCCo twe ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum de Voernee, abbatem def Middelburchg et Iohannemh Keyser rentmeester van Zeelandi.

a
hier van Heneg. van Holland C.
b
Ēmelisse B; Ēmelissen C.
c
Zeel. B; Zeland C.
d
Vorne C.
e
Vorne C.
f
ontbr. B.
g
Midd. BC.
h
Io BC.
i
Zeel. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: gasthuis van Emelisse