Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X044r_162_1 ZE_G_X044v_162_2 C ZE_K_X054v_162_1 ZE_K_X055r_162_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 44r-44v, nr. 164 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Airnout Schalkairt.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 54v-55r, nr. 159 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 109.

Vgl. de volgende oorkonde nr. ZE 163.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave a etc. maken cond etc. Want Arnoud Scalkartb, poirter van Ghentc, voer hem selven, sinen arfnamen ende nacomelinghen ons ende onsend nacomelinghen quite ghescouden hevet van alre scout die wi jof onse ouders hem sculdich waren ende van allen eysche die hi ons daer of eyschen mochte tote op den dach toe van huden, so hebben wi hem ghegheven ende ghevene te sinen live vijftich pond Tornoysef sjaers, ende bewisen die onsen lieven ende ghetrouwen den abt van Middelburchg jaerlix intenemen van onser poirte van Middelburchh, die si ons jaerlix sculdich sien van onse watermolen, ende hise voirt Arnoudi Scalcartj gheve also langhe als hi levet; ende na Arnouds doit voernoemd zo sullen dese vijftich pond Tornoysek voers. vriliken weder an onsl comen, onsen vrien wille mede te doene. Ende hier bi sal ons Arnoud voirs. op leveren alle die brieve van scoude die hi hevet op onse ouders ende op ons alse voers. es. Ende ombieden u narensteliken ende bevelen onsen lieven ende ghetrouwen den scepenen ende den borghermeysters van onser poirte van Middelburch dat si die vijftich pond Tornoysem die si ons jaerlix sculdich sien van onser watermolen voers. alle jare betailen onsen lieven ende ghetrouwen den abt van Middelburch tote Arnoud Scalcartsn behoef, also langhe als Arnoud levet, ende wi sullen hem daer of ghewart ende quite houden.

In orkonde o etc. Ghegheven Tordrechtp des vridaghes na sente Bartelmeusq dach int jaer ons Heren Mo CCCo twe ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et abbatem de Middelburchr.

a
hier van Heneg. van Holl. C.
b
Scalcaerd C.
c
Ghente C.
d
verbeterd uit ons C.
e
boven de regel toegevoegd C.
f
Torn. B.
g
Midd. B.
h
Middelb. B.
i
Arnoude C.
j
Scalkaerd C.
k
Tor. BC.
l
anons, de woorden gescheiden door een verticale streep, en de eerste n mogelijk eerst geschreven als ir B.
m
Torn. B; Tor. C.
n
Scalcaerds C.
o
hier desen brieve C.
p
Tordr. B.
q
Bertholomeus C.
r
Midd. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud Schalkaard, poorter van Gent