Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X044v_163_1 C ZE_K_X055r_163_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 44v, nr. 165 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Idem.a

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 55r, nr. 160 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 109.

 

Vgl. de voorafgaande oorkonde nr. ZE 162.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Allen den ghenen die desen brief sullen zien jof horen lesen, ic Arnoud Scalcartb, poirter van Ghent, saluyd ende kennesse der waerheyt. Ic make cond ende kenlic allen luden dat ic voer mi endec voer mine arfnamen ende nacomelinghe quite ghescouden hebbe ende quite scelde enen hoghen moghenden man mijn here den grave van Heynnegouwend ende van Hollande ende sine nacomelinghe van alre scout die sine ouders ende hi selve sculdich sien jof sculdich mochten wesen tote op den dach toe van huden, ende gheloven hem in goeden trouwen op te leveren alle die brieve die ic hebbe op sine ouders ende op hem.

In orkonde desen brieve bezeghelt mit minen seghel. Ende bidde enen religiousenf ende ersameng man den abt van Middelburch dat hi in kennessen mit mi desen brief bezeghelen wille. Ende ic Nyclaesh, bi der gracie van Gode abt van Middelburch, hebbe bi bede ende versoeke van Arnoude Scalcardei voirs. desen brief van quitantien mit hem bezeghelt mit onsen seghele in kennesse der dinc voerscreven.

Ghegheven ende ghedaen int jaer ons Heren Mo CCCo XXIIo des vridaghes na sente Bartelmeusj dach.

 

Abbas de Middelburchk habet.

 

a
nl. Arnoud Schalkaard, zoals in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. ZE 162 B.
b
Scalcaerd C.
c
ontbr. C.
d
Heynn. B; Henegouwen C.
e
holl. BC.
f
deels op rasuur; verwijderd is een (deel van een) woord beginnend met r C.
g
eersamighen C.
h
Niclays C.
i
Scalkaerd C.
j
Bertholomeus C.
k
Midd. B.
Oorkonder: Arnoud Schalkaard, poorter van Gent
Destinataris: graaf Willem III