Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X045r_166_1 C ZE_K_X055v_166_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 45r, nr. 168 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Her Janne van Catsandea.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 55v, nr. 163 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 112.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb c etc. maken cond etc. dat wi heren Janne van Catsande, ridder, overmids der soene van den grave van Vlaendren ende ons weder ghegheven hebben alle sijn goed so waert gheleghen es binnen onsen lande, ende dat te hebben als hi van rechte sculdich es te hebben, ende des vriliken te ghebruken; ende ombieden onsen rentemester ende anders allen den ghenen die hem des goets onderwinden, dat sijs hem ontrumen ende hem des vriliken ghebruken laten.

Ghegheven tote Middelburchd op den Palmen sonnendach int jaer ons heren dusent drie hondert twe ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudenseme, abbatem de Middelburchf, dominum de Voirneg et alios.

a
de dakstreep van de t in de pen gebleven B.
b
Heynn. B; Heneg. C.
c
hier van Holl. C.
d
Middelb. B.
e
Zuden BC.
f
Midd. BC.
g
Vorne C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan van Cadzand, ridder