Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X045v_171_1 C ZE_K_X056r_171_1 ZE_K_X056v_171_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 45v, nr. 173 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Jan Clais z.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 56r-56v, nr. 168 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 112.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZE 104 alsmede nr. ZE 288. Uit het laatstgenoemde stuk blijkt overigens dat de in de onderhavige oorkonde genoemde opdracht en belening van 7 gemet in Wouderiksmoer al op of kort vóór 18 maart hebben plaatsgevonden.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb c etc. maken cond etc. Want wi Jand ser Clays sone, onsen ghetrouwen poirter van Middelburche, omme menighen dienst die hi ons ghedaen hadde ende noch doen sal ghegheven hadden vijf ende twintich pond zuarterf Tornoyseg sjaers van onsen renten intenemen, so hebben wi hem bi onsen Rade daer over ghegheven vier ende twintich ghemete lands lettel min jof meer legghende in Borselenh, die ons ane ghestorven sien van Clayse Doedijns sone die onse ballinc starf, in rechter arve sinen vrien wille mede te doene, wilc land wi hem ende sinen nacomelinghen gheloven tewaerne; hier bi sal hi ende heeft ons op ghedraghen zeven ghemete lands die ghehieten sien Wouderix moer, twaelf pond zuarter Tornoysei sjaers, die wi hem weder gheven van ons te houdene in rechte lene.

Ghegheven in Middelburch op den Palmensonnendach int jaer ons Heren Mo CCCo XXIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum abbatem, Iohannemj Keyserk receptorem et alios.

a
Will. C.
b
Heynn. B; Heneg. C.
c
hier van Holl. C.
d
Janne C.
e
Midd. B.
f
de eerste letter onduidelijk B.
g
Torn. B.
h
Berselen C.
i
Tor. B.
j
Io BC, o verbeterd uit a B.
k
Keys' B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan heer Nicolaasz., poorter van Middelburg