Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X045v_172_1 C ZE_K_X056v_172_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 45v, nr. 174 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Jacob Symons z., Boudijn Jans z. ende Witte heren Jacobs z.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 56v, nr. 169 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 276-277, ad 1322 april 8. – Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg III, p. 10, nr. 22.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. Want Jacob Symons sone, Boudijn Jans sone ende Wittec heren Jacobsd sone, onse poirteren van Zeerixeee, groete scade ghenomen hebben op die zee alse van den Enghelsenf diese beroveden, so onbieden wi ju allen onsen bailiuwen van Middelburchg, van Zeerixeeh, van Zuythollandi ende elwaerj van onsen landen: waer dat sake dat enich van desen luden voerscreven Jacob, Boudijn jof Witte enich Enghels goed vernamen in onsen landek ende si ju daer toe vermaenden, dat ghi sonder vertrecken met hem vaert ende dat Enghelsel goed arresteert ende in behoudenre hant hout mitten minstenm coste, ter tijdn toe dat voldaen sie Jacob, Boudijn ende Witten onsen  poirters voerscreven tote ses ende dertich pond groeten toe die si hem te scaden dede, jof dat ghi anders gheboto van ons hebt. Dit sal gheduren tote onsen wedersegghen toe.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchp op den Witten donresdach int jaer ons Heren Mo CCC twee ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudensemq, abbatem de Middelburchr, Iohannems Keyser et alios.

a
Will. C.
b
Heynn. B; van Heynn. ontbr. C.
c
Witten C.
d
de letters co en s onduidelijk B.
e
Zierixee C.
f
Enghelchen C.
g
Middel. B.
h
Zierixee C.
i
Zuytholl. B.
j
deels geschreven over twee of drie geradeerde letters C.
k
gecorrigeerd, mogelijk uit luden C.
l
Enghelche C.
m
verbeterd uit misten door toevoeging van een afkortingsstreep boven de m B; mijsten C.
n
dijd C.
o
ghebet C.
p
Midd. BC.
q
Zuden. BC.
r
Midd. BC.
s
Io BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob Simonsz., Boudewijn Jansz. en Witte heer Jacobsz., poorters van Zierikzee