Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_K_X057v_179_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 57v, nr. 176 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).

In de marge: ¶ Noirdhollanda.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 113.

Deze tekst ontbreekt in AGH 303, het grote register Zeeland. In het kleine register AGH 304 staat hij wel, met de aantekening Noirdholland. Voorzien van die notitie was de tekst blijkbaar opgenomen in het verloren register A, de legger van zowel 303 als 304; de kopiist van 303 oordeelde dat de oorkonde niet in het Zeeuwse register thuis hoorde en sloeg hem over, de kopiist van 304 schreef hem toch af. De tekst wordt niet gevonden in de registers Noordholland; aldaar, onder nr. NH 287, wel de aanstelling van dezelfde Simon van der Burg tot baljuw van Rijnland op 1326 maart 31.

Zie ook het volgende nr. ZE 180.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond etc. dat wi Symon van dere Burch bevolen hebben ende bevelen onse baeliuscap van Rijnland te bedriven ende te verwarenf tonser orbaer ende ons ghemeens lands, waer omme wi ombieden allen onsen ghoeden luden voirs. dat si hem daer in gheradich, hulpich ende ghehorich sien om onsen wille; ende dit zal gheduren tonsen weder segghen.

In orconde desen brieve etc. Ghegheven in Middelburch des ander daghes na Paesdaghe int jaer ons Heren dusend driehondert drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Jan de Polanen.

a
Noirdholl. C.
b
Will. B.
c
Heneg. B.
d
Holl. B.
e
Symon van der op rasuur; mogelijk stond er eerst bevolen hebben B.
f
ver waren B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Simon van der Burg