Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_K_X057v_180_1 ZE_K_X058r_180_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 57v-58r, nr. 177 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).

In de marge: ¶ Noirdhollanda.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 113.

Deze tekst ontbreekt in AGH 303, het grote register Zeeland. In het kleine register AGH 304 staat hij wel, met de aantekening Noirdholland. Voorzien van die notitie was de tekst blijkbaar opgenomen in het verloren register A, de legger van zowel 303 als 304; de kopiist van 303 oordeelde dat hij niet in het Zeeuwse register thuis hoorde en sloeg hem over, de kopiist van 304 schreef hem toch af. De tekst wordt niet gevonden in de registers Noordholland. Zie ook het voorafgaande nr. ZE 179.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond etc. dat wi bevolen hebben ende bevelen Janne Dierix sone van der Burch onse scoutambocht van Delf te bedriven ende te verwarene tonser eeren ende tonser lude orbaer van Delf, ende ombieden ende bevelen allen onsen ghoeden luden van onser poirte van Delf dat si desen voirseyden Janne ghehulpich, gheradich ende ghehorich sien in allen sinen stucken; dit sal gheduren tote onsen weder zegghen.

In orconde desen brieve etc. Ghegheven in Middelburch des manendaghes na Paes daghe int jaer ons Heren dusend driehondert drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Jan de Polanen.

a
Noirdholl. C.
b
Will. B.
c
Heneg. B.
d
Holl. B.
e
ver waren B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Dirksz. van der Burg