Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X046v_182_1 ZE_G_X047r_182_2 C ZE_K_X058r_182_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 46v-47r, nr. 182 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Die monicken van Crabbendijc.

Rechts in de benedenmarge van f. 46v de custode ¶ Vrederix open brief ons rentemesters van Zeelanda. – Links in de benedenmarge, door andere hand: Concordatus.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 58r, nr. 179 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 113.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave c etc. maken cond allen luden dat die monike van Crabbendijcd ons ghelevert hebben Vrederix open brief, ons rentemesters van Zeelande, die onse lude ghescoertf hebben, daer hi bi ontfanghen haddeg van onsen weghen van den moniken voerscreven twe ende twintich pond groeter coninx Tornoyseh die die monike voirs. sculdich bleven Symon onsen backer doe hi doet blef, ende daer onse rentemester voirs. hem mede verliede dat hi tyeghens diei monike mede gheeffent hadde van allen stucken die si ghemeens hadden tote op den Kers avondj int jaer ons Heren M CCC ende neghentiene; van wilken ghelde voerscreven wi gheloven den moniken voerscreven scadeloes te houden mit desen brieve, bezeghelt mit onsen seghel.

Ghegheven in Middelburchk des woensdaghes na Paesdaghe in jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per abbatem, Fredericuml receptoremm et alios.

a
Zeel. B.
b
Will. C.
c
hier van Heneg. van Holl. C.
d
Crabbendike C.
e
Zeland C.
f
ghestoert B; ghescoirt C.
g
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
h
Torn. B; Tor. C.
i
den C.
j
24 december.
k
Middelb. B.
l
Fred. B; Frederic. C.
m
ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: monniken van Krabbendijke