Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X047r_183_1 C ZE_K_X058r_183_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 47r, nr. 183 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Willam Wouters z.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 58r, nr. 180 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 113.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave b etc. maken cond etc. dat wi omme der soene willen die ghesproken es tusken den grave van Vlaenderenc ende ons, Willaem Wouters sone ute Wulpen weder ghegheven hebben sijn land in Sinte Martijnsd dike tote vijftalf mete toe, alse verre dat hie met der wareyden betoghen mach dat hem mit den rechte toe behoren sal, hadt gheen orloghe gheweset; ende ombieden ju Jacob, Pieter ende Jan, Gheronx kinder van Overbordenef, dat ghi desen voerseyden Willaemeg helpt van onsen weghen dat hih weder sijn landi vriliken ghebruken moghe. Des en laitj niet.

Ghegheven in Middelburch des dinxendaghes na Paischen int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Will. C.
b
hier van Heneg. van Holl. C.
c
Vlaend'en B; Vlandren C.
d
Maertijns C.
e
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
f
Over bordene C.
g
Willame C.
h
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
i
volgorde: sijn land weder C.
j
latet C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Woutersz. uit Wulpen