Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X047r_184_1 C ZE_K_X058r_184_1 ZE_K_X058v_184_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 47r, nr. 184 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Middelborch.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 58r-58v, nr. 181 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Opschrift:

Middelburcha.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 311. – Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg I, p. 496, nr. 573.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc d etc. ombieden ju onsen bailiu, scepenen endee borghermeysters van onser poirte van Middelburchf die nu sien jof hier na wesen sullen dat ghi onsen goeden vriende den abt ende al dat convent van onser Vrouwen cloester in Middelburch houdet ende bescermet van onsen weghen in alsulken rechte ende vrihede ghelike dat ghi doet onsen anderen poirters van onser poirte voirs., in allen manieren alse die hantvesten houden die si hebben van onsen lieven here ende vorvorder den coninc Willameg, daer God die siele of hebben moet; ende so wanneer dat ghijs van hem vermaent worth, zo doet hem alsulci recht ende bescermte als ghi doet juwen anderen poirters. Ende j des en lait niet. God sie mit ju.

Ghegheven in Middelburchk des woensdaghes na Paeschdach int jaer ons Heren M CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum de Voirnel, Cruninghem et alios.

a
Middelb. C.
b
Will. C.
c
Heynn. B; Heneg. C.
d
hier van Holl. C.
e
ontbr. B.
f
Midd. B.
g
Will. B.
h
vord C.
i
zulc C.
j
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven C.
k
Middelb. B.
l
Vorne C.
m
Cruningh. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abt en convent van het O.L.Vrouweklooster te Middelburg