Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X047r_187_1 ZE_G_X047v_187_2 C ZE_K_X058v_187_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 47r-47v, nr. 187 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Andries Rotter.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 58v, nr. 184 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 113.

Vgl. nr. ZE 174.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave b etc. maken cond allen luden dat ons Andries Rottier, onse poirter van Leyden, op ghedraghen hevet alle dat recht ende onrecht dat Kateline sijn wijf, die Dierix dochter van Santhorst, ane ghecomen es ende verstorven met allen rechte van Badeloghenc hare moeder ende van Wouter Hadde lievend sone, hare moeder oem, in Wester Sobburche ende anders waerf in Walgereng, wart es; ende ombieden narenstelike ende bevelen Gillijs Boudijns, sone onsen bailiu van Middelburchh, dat hi sijn hant slae van onsen weghen an al dat goedi van derj besterften voirs. waer dat hijt vint in Walgherenk, ende dat hi so doe daer toe dat wijs ghebruken moghen.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in Middelburchl des donresdaghes na Paisdach int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum de Voirnem, abbatem, Cruninghen, Cats, balivum de Middelburcho et alios.

a
Will. C.
b
hier van Heneg. van Holl. C.
c
Badeloeghen C.
d
Hadden lieven C.
e
Zubburch C.
f
door andere hand verbeterd uit waert C; weerd C.
g
Walg'en B; Walchgh'en C.
h
Middelb. B.
i
alle tghoed i.p.v. al dat goed C.
j
dier C.
k
Walgh'en B; Walchgh'en C.
l
Midd. BC.
m
Vorne C.
n
Cruningh. C.
o
Midd. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Andries Rottier, poorter van Leiden, en zijn echtgenote Catharina Dirksdr. van Zandhorst