Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X048r_192_1 C ZE_K_X059v_192_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 48r, nr. 192 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Bollairt Bollairts z.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 59v, nr. 189 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 114.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave b etc. maken cond etc. dat Bollaerdc Bollaertsd sone quam voer ons ende voer onse manne ende droch ons op sijn steenhuys metter hofstede ende mitter grafte ende tneder hofe, legghende int Seg ambocht, te vrien eyghen, wilc steenhuys, hofstede, grafte ende nederhof voerscreven wi Bollaerdef voirs. verlient hebben ende verlienen mit desen brieve hem ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houden in lene binnen achtersusterkint niet te versterven, in deser manieren dat na siere doit comen sal op alle sine sonen even ghelijcg, ende na siere sonen doet salt comen op den outstenh sone die van sinen kinden comen es; jof eni liete hij en ghenen sonek, so sout comen op den outsten ende den naisten wittachtighen manhoeft die van hem comen ware ende maechl warem binnen achtersusterkint.

In orkonde n etc. Ghegheven in Middelburcho des vridaghes na Paeschen in jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominump abbatem, Vorne, Cruningheq, Cats, Mereweder, milites, Gillijss Boudinst f., Jan Wissen f. et alios.

a
Will. C.
b
hier van Heneg. van Holl. C.
c
Boll'd B.
d
Boll'ts B; Bollaerds C.
e
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
f
Boll. B.
g
evenghelijc, boven het eerste deel een onduidelijk schriftteken C.
h
de laatste letter tussengeschreven B.
i
ontbr. C.
j
h gecorrigeerd B.
k
o vanwege een correctie dichtgelopen, en daarna erboven geschreven B.
l
e boven het woord toegevoegd B.
m
maeghe waren, door andere hand verbeterd uit maech ware C.
n
hier desen brieve C.
o
Midd. BC.
p
ontbr. B.
q
Cruningh. C.
r
M'ewede B.
s
Gill. C.
t
Boud. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Bollaard Bollaardsz.