Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X048r_193_1 ZE_G_X048v_193_2 C ZE_K_X059v_193_1 ZE_K_X060r_193_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 48r-48v, nr. 193 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Boudine vander Maelstede.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 59v-60r, nr. 190 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 114.

Zo goed als zeker wordt hier de Oude Polder van Voortrap, dat is 's-Gravenpolder, bedoeld, die in of kort voor 1316 is bedijkt; zie Dekker, Zuid-Beveland, p. 251.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave b etc. maken cond allen luden dat wi Boudine van der Maelstede, onsen ghetrouwen knape, hier voermaels ghegheven hadden bi onsen brieven twintich pond Tornoysec sjaers uyt onsen goede van Voirtrap, wilke brief hi ons weder op ghelevert heeft; voirt hebben wi ghegheven onser liever nichten joncfrou Marien, Boudijns wive voirseyd, twintich pond Tornoysed sjaers. Ende dese viertich pond Tornoysee sjaers voerscreven hebben wi verleent Boudine ende joncfrou Marien voirs. tote hare beyder live, wilc hoir den anderen verlevet, ende bewisense hem jaerlix intenemen op onse tiende van Voirtrap in deser manieren: dat so wilc hare van hemf tween langher levet, die sal dese voirs. viertich pond behouden te sinen live, ende voirt salt comen op haren outsten sone ende die salt van ons houde in rechten lene, ende also voirt op sinen outsten sone. Ende ombieden onsen rentemester van Zeelandg die nu es jof wie hi wesen sal dat hi Boudine ende joncfrou Marien voirseyd jof wie dat houder es van desen goede jaerlix betaile alst voirscreven esh.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in Middelburchi des vridaghes na Paischen int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter et abbatem de Middelburchj.

a
Will. C.
b
hier van Heneg. van Holl. C.
c
Torn. B.
d
Tor. BC.
e
Tor. BC.
f
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
g
Zeland C.
h
ontbr. B.
i
Middelb. B.
j
Midd. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn van de Maalstede, knaap, en zijn echtgenote Maria