Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X048v_195_1 ZE_G_X049r_195_2 C ZE_K_X060r_195_1 ZE_K_X060v_195_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 48v-49r, nr. 195 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Jan Henric Bendvriends z.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 60r-60v, nr. 192 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 313.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc d etc. maken cond etc. dat wi Jane Heynric Bendvriends sone bevolen hebben ende bevelen mit desen brieve onse dijcgravescip besuden Walgherenf van Arnemuden tote den dunen toe te bedriven ende te verwaren van onsen weghen, tonser eren ende tote des ghemeens lands orbaerg, ende gheven hem macht van onsen weghen ghesuoerne te maken, of ende an te doene alst hem orbaer denken sal; ghebot te legghen; te bedrivene dike, wateringhe, weghe, ende die te berechten mit sinen ghesuoernen; onse ghelt daer in te legghen alst te doene es ende weder in te panden vierscat bi sinen ghesuoernen, na den rechte van den lande; vrede te vermanen, ende wie hem vrede wederseyde die verboirde tsestich pond Tornoyseh, die ene helfte jeghens ons ende die ander helfte jeghens hem ende sine ghesuoerne jof manne die dair mit hem comen. Ende omme dat onse ghemene manne dit ghewilcoirt hebben, so ombieden wi allen onsen luden die in den bedrivei van onser dijcgravescip wonen dat si Janne onsen dijcgrave voirnoemd onderhorich ende onderdanich sien ende hem helpen ende vorderen tote allen onsen rechte, ende wie dat des niet en dede jof dien wederstonde, wi soudent an hem verhalen als an den ghenen die onse land verderven wilde; ghedurenj tote onsen weder segghen.

In orkonde k etc. Ghegheven in Middelburchl des vridaghes na Paischen int jaer ons Heren M CCCo drie ende twintich.

a
nl. Arnemuiden, zoals het opschrift boven het voorafgaande nr. ZE 194 C.
b
Will. C.
c
Heynn. B; Heneg. C.
d
hier van Holl. C.
e
Janne C.
f
Walchgh'en C.
g
te bedriven ... orbaer boven de regel toegevoegd B.
h
Torn. B; Tor. C.
i
bedrifte C.
j
ghegheven C.
k
hier desen brieve C.
l
Midd. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Hendrik Bendvriendsz.