Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X049r_197_1 C ZE_K_X060v_197_1 ZE_K_X061r_197_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 49r, nr. 197 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Lijsbeth Giso Nobels z. dochter lijfftocht.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 60v-61r, nr. 194 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 114.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb c etc. maken cond allen luden dat voer ons quam Symon Lodewijcsd sone van der Maelstede mit Boudijn van der Maelstedee sinen neve ende mit anders sinen vrienden, ende verliede dat Lodewijcf sijn vader, daer God die siele of hebben moet, ghemaket hadde joncfrou Lisebetten sinen wive, Ghise Nobels soens dochter, tote hare lijftochte tsestich pond Tornoyseg sjaers op alle sine tiende in Cloetinghe, in Eversdikeh, in Capelle ende in die Vlake, ende begheerde dat wi dat haer verlieden tote hare lijftochte. Wilke tiende voerscreven wi haer verlient hebben tote hare lijftocht, ende daer of sal si ons gheven jaerlix te pachte dertien scellinghe ende vier penninghe Hollandsi; ende gheloven haer in dese lijftochte te houden als wi sculdich sien te doene na den rechte van Zeelandj, behouden elken anderen sijns rechts.

In orkonde k etc. Ghegheven in Middelburchl des vridaghes na Paeschdaghe int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, abbatem de Middelburchm, Voernen, Cruningheo, Cats, milites, Gillijsp Boudijnsq f. et alios.

a
Will. C.
b
Heynn. B; Heneg. C.
c
hier van Holl. C.
d
Loedewijncs C.
e
met Boudijn van der Maelsteden door andere hand bovengeschreven C.
f
Loedewijc C.
g
Tor. BC.
h
de s in tweede instantie tussengeschreven B.
i
Holl. BC.
j
Zeland C.
k
hier desen breive C.
l
Middelb. B.
m
Midd. BC.
n
Vorne C.
o
Cruningh. C.
p
Gill. C.
q
Boud. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Elizabeth dochter van Gillis Nobelsz., echtgenote van wijlen Lodewijk van de Maalstede