Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X049r_198_1 ZE_G_X049v_198_2 C ZE_K_X061r_198_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 49r-49v, nr. 198 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Margrietea Huge die Wreden wijff lijfftocht etc.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 61r, nr. 195 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 114.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb c etc. maken cond allen luden dat voer ons quam Hughe die Wreded ende macte joncvrou Margrieten sinen wive tote hare lijftochte tyeghens vier ghemete tienden in sHer Arnouds kerkee die hem anequamen van sinen vader, die sal si van ons houden om enen pachte van tsestich penninghe Hollandsf sjaers, voert hevet hi hoir ghemaket dortiendalf ghemete tienden in Ser Arnouds kerke die hi cofte jeghens Willameg van der Westkerkeh tote hare lijftocht, die si van ons in pachte houden sal omme vive ende twintich penninghe Hollandsi sjaers; in wilker lijftochte wi joncfrou Margrieten voirs. gheloven te houden als wi sculdich sien na der manieren van Zeelandj, behouden elken anderen sijns rechts.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in Middelburch des vridaghes na Paesdach int jaer ons Heren M CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, abbatem de Middelburchk, Voernel, Cruninghem, Cats, milites, et alios.

a
M'griete B.
b
Heynn. B; Heneg. C.
c
hier van Holl. C.
d
de woorden voir ons ... Wrede eerst op de verkeerde plaats geschreven (te ver in de marge en onder i.p.v. naast de initiaal) en vervolgens geradeerd, waarna de tekst nogmaals werd genoteerd, maar dan op de juiste plaats C.
e
Ser Arnoudskerke C.
f
Holl. BC.
g
Will. B.
h
Westkerkē C.
i
Holl. BC.
j
Zeland C.
k
Midd. B; de Middelburch ontbr. C.
l
Vorne C.
m
Cruningh. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo de Wrede en zijn echtgenote jonkvrouw Margareta