Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X049v_202_1 ZE_G_X050r_202_2 C ZE_K_X061v_202_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 49v-50r, nr. 202 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Willekijn Wannemet.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 61v, nr. 198 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 101.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

a Wi Willaem grave b etc. maken cond etc. dat wi omme trouwen dienst die ons Willekijn Wannemetc, onse bode, ghedaen hevet ende hi noch in onse tollen huys tote d Iersekere oirde doen sal, hem daer in onse tolne huys voernoemd sine lijftocht ghegheven hebben ende dar knechte clederen also langhe als hi levet, sonder archlist; ende ombieden ende bevelen allen onsen tolnaersf van Iersekerg oirde voirs. die nu sien jof hier na wesen sullen dat sih Willekijn voernoemd sine lijftocht ende sine clederen in onse tollenhuys voernoemd gheven alse voirs. es, sonder ander ghebot van ons te hebben.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Reymerswalei op sente Andries dach int jaer ons Heren M CCCo een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter.

a
vóór de initiaal een aanvangsteken C.
b
hier van Heneg. C.
c
wanne met, de woorden verbonden door een horizontaal streepje in donkerder inkt C.
d
hier Ier, geradeerd C.
e
Ieersek., de eerste letter door andere hand gecorrigeerd C.
f
vóór en onder de beginletter drie uitgeveegde letters C.
g
Ieersek., de eerste letter door andere hand gecorrigeerd C.
h
boven de regel toegevoegd C.
i
Reym'swale C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willekijn Wannemet, bode op het tolhuis te Yersekeroord