Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X050r_204_1 C ZE_K_X062r_204_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 50r, nr. 204 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Heren Wouters vrienden van Bgena wonende ter Wellen.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 62r, nr. 200 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 320.

Vgl. nr. ZE 269. – Voor de term 'vrienden' in dit verband zie de aantekening bij nr. ZE 81.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave c etc. allen heren Wouters vrienden van Berchemd, ridders, wonende ter Wellene jof elwaer in Noirtbevelandf, saluyd mit goeder jonste. Want haerg Wouter voirs. enen man doit ghesleghen hevet tote Machlenh, ende het recht ende custume es in Zeelandi als theerscip aldaer enen man doit slaet datten die vriende mede ghelden, so bidden wi ju vriendeliken om dat haer Wouter voirs. dien man versoent hevet dat ghi hem sulke helpe doit van juwen ghemete dat hijs ghewesen moghe, ende hi hem van ju belove; j des en wilt niet laten. God sie mit ju.

Ghegheven te Broesele des dinxendaghes na sente Jans dach te middezomere int jaer ons Heren M k CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum.

a
aldus B.
b
Will. C.
c
hier van Heneg. van Holl. C.
d
door andere hand gecorrigeerd uit Berghen B; Berghem C.
e
door andere hand gecorrigeerd B.
f
Noird Beveland C.
g
haaer C.
h
Machelen C.
i
Zeel. B; Zeland C.
j
hier ende C.
k
hier M, doorgestreept B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Wouter van Berchem, ridder