Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X050r_206_1 ZE_G_X050v_206_2 C ZE_K_X062r_206_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 50r-50v, nr. 206 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Bartoena sheren Gillijsb z.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 62r, nr. 202 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 115.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemc grave van Heynnegouwend etc. maken cond allen luden dat Bartoene sheren Gillijs sone van der Oistkerkenf jeghens ons verdinghetg ende ghelosth hevet tien ghemete tienden die gheleghen sien in Wolfairtsi dijc ter Oistkerkenj, die haer Pieter van der Wellenk sijn oem van ons te pachte hout, omme eerrel sommem van penninghe daer ons Bartoen ghenoch of ghedaen heft, die wilke tiende die voirs. Bartoen van ons houden sal te pachte na heren Pieters doit voirs. in alsulken jaerpachte als hise nu van ons hout, ende voirt te besittene ende te houden van ons in al die vorme ende maniere dat die brieve ende die ordinance houden die ghemaket sien ende gheordinert n bi ons ende bi onsen ghemenen consente van onsen mannen van Zeelando van den tienden diemen van ons hout.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelep. Ghegheven tote Mabeuge desq dinxendaghes vor sente Jans dach te middezomer int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

 

Dese voirs. tiende heft Bartoen voirs. bi heren Claisr Costijns soens sone bede vercoft jeghens minen here den grave omme VIII lb. groete, daer hi of betailen sal die ene helft binnen den oiste int jaer van XXIIIo naist comende ende die ander helft te Kersavondes naist comende dair na, ende daer of so sel hi goede sekeringhet doen den abt van Middelburchu. Haer Claysv Costijns sone hevet belovet bi siere trouwen dese sekeringhew te doene jof desen brief te leveren in die jeghenwoirde Jan capellaens, Jakemonx Lombaertsy ende Thiri des clercs.

[Dienstaantekening:]

Per dominum etz dominum Nycolauma' de Cats.

a
B'toen B.
b
Gill. B.
c
Will. C.
d
Heynn. B; Heneg. C.
e
r door andere hand bovengeschreven C.
f
Oestkerke C.
g
verdinghen B.
h
gheloeft C.
i
Wolfaerds C.
j
Oestkerke C.
k
Welle C.
l
eer re, verbeterd met donkerder inkt C; ene, door andere hand verbeterd uit erve C.
m
door andere hand verbeterd uit sine C.
n
hier sijn herhaald C.
o
Zeel. B; Zeell. C.
p
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
q
s bovengeschreven C.
r
Clays C.
s
24 december.
t
door andere hand verbeterd uit rekeninghe BC.
u
Midd. BC.
v
Clais C.
w
r door andere hand gecorrigeerd B.
x
Jak. BC.
y
Lomb. B; Lomb's C.
z
ontbr. B.
a'
Ny. BC, de eerste letter gecorrigeerd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Barton heer Gillisz. van Oostkerke