Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X050v_208_1 C ZE_K_X062v_208_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 50v, nr. 208 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Hanne Baptist van Romerswalea.

In de marge, door andere hand: Exspiravit. – Onderaan de bladzijde, door een derde hand: Concordatus.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 62v, nr. 204 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).

Onder de tekst, door andere hand: Concordatus.

In de datering is waarschijnlijk de aanduiding van de dag weggevallen, waarmee de oorkonde in de week na Sacramentsdag (in 1323 vallend op 26 mei) zal zijn uitgevaardigd.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. doen ju te weten allen onsen tolnairs van Hollandc ende van Zeelandd dat wi Hannee Baptist van Reymerswalef gheoirloft hebben ende gheven oirlof mit desen brieve te vaerneg ende te keeren mit alsulken goede als hem selven toe behoirt ende sijn eyghen es doer al ons land voer bi onsen tollen h sonder tollen daer te gheven, tusken dit ende Groten vastenavond naist comendei, enj ware dat wijt hem voer die tijd wederseyden; sonder archlist.

In orkonde desen brieve besegheld met onsen zeghelek. Ghegheven tote Berghenl in Heynnegouwenm na des heylighen Sacraments dach int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum.

a
Rom'swale B.
b
Heynn. B; Heneg. C.
c
Holl. C.
d
Zeel. B; Zeelland C.
e
Hannen C.
f
Reym'swale C.
g
na de eind-e nog een geradeerde n B.
h
hier d, geëxpungeerd B.
i
4 maart 1324.
j
et ne C.
k
etc. i.p.v. besegheld met onsen zeghele C.
l
Berghē C.
m
Heynn. B; Heneg. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hanne Baptist van Reimerswaal