Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X063v_210_1 B ZE_G_X051r_210_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 63v, nr. 206 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Lager, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 51r, nr. 210 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Mayden Symons z.

Wi ..Willaemb gravec van Henegouwend etc. maken cond etc. dat wi oirloft hebben Mayden Symons Hughe Kints sone soens te vercoepen alzulc land als hi van ons te leene houd, also verre als hi ons weder also goed land op draghene van ons te leene houdene, ende also verre als hi dit den abt van Middelburchf ende onsen rentemeyster van Zeellandg versekerd.

In orkonde desen brieveh etc. Ghegheven in den Haghe op sinte Bartholomeusi dach int jaer ons Heren Mo CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, abbatem de Middelburchj et castellanum de Leyden.

a
Zeel. A.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
e
n gecorrigeerd, mogelijk uit t B.
f
Middelb. B.
g
Zeell. B.
h
desen brieve ontbr. B.
i
Bartelmeus B.
j
Midd. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Mayde zoon van Simon Hugen Kindsz.