Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X064r_214_1 B ZE_G_X051v_214_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 64r, nr. 210 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 51v, nr. 214 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan van Heyleb vander Sluys etc.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Wi ..Willaemc graved van Henegouwene etc. maken cond etc. dat wi Janne van Heyle van der Sluys ende Janne van Wlpen ghegheven hebben ende gheven met desen brieve zeker gheleyde te varen ende te keren met horen ghoede waer zi willen binnen onsen lande, also dat mense om ghiene scout arresteren noch letten en zal ten zie om scout daer zi hem zelven in verbonden hebben, ende behouden ons horer rechter tollen dat zi die betalen zullen. Dit zal gheduren tonsen wedersegghen; ende alle stucken sonder arghenlist.

Ghegheven toet Eghmondef des sonnendaghes na sinte Jans dach uytghaendeg oechste int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudensemh, Symonemi de Benthemj, Willelmumk camerarium et alios.

a
Zeel. A.
b
na de eind-e een onduidelijk teken B.
c
Will. AB, digniteitspunten ontbr. B.
d
..grave B.
e
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
f
Egmonde B.
g
uyt ghaende A.
h
Zuden. AB.
i
Sy AB.
j
Benthē AB.
k
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Heille uit Sluis en Jan van Wulpen