Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X065r_223_1 B ZE_G_X052v_223_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 65r, nr. 220 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 52v, nr. 223 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan Clais z. etc.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 121.

Wi Willaemb gravec van Henegouwend ende van Hollande maken cont allen luden dat voer ons quam Jan shaer Claisf sone, Henricg Willaemh Marlijnsi zone ende Wisse Costijns zone van der Scelluwinghej ende Willaemk Marlins zone, ende kende met haren eede dat Oelardl ende Jacob Mulloc Oelaertm zoens kindere hem also na zijn van rechter maescippe van Janne veren Flumen zone haren ouder vader, waer bi dat zi sculdich zien daer of te hebbene een vierendel edelsdoms.

In orkonde dezen brief bezeghelt met onzen zeghelen. Ghegheven in Middelburchn des vrijndaghes na sente Lucas dach int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

a
Zeel. A.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
Heneg. A.
e
Holl. A; van Henegouwen ende van Holland ontbr. B.
f
Clays B.
g
Henr. B.
h
Will. AB.
i
Mairlijns B.
j
u onzeker, verbeterd uit i A.
k
Will. AB.
l
Oelaerd B.
m
Oelaerd B.
n
Midd. A; Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Oelard en Jacob, zoons van Muloc Oelardsz.