Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X065r_224_1 B ZE_G_X052v_224_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 65r, nr. 221 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 52v, nr. 224 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Pieter Colijns z. vander Pannen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 120.

Wi ..Willaemb gravec van Henegouwend etc. maken cond etc. dat wi verliete ende verlient hebben Pieter Colijns zone van der Pannen in rechten leene van ons te houden na den rechte van Zeellandf onse seventich ghemete lands in onsen polre van Hincle die voirmaels Heynekijng Reylofs soen in pachte hadde, metter tiende van den seventich ghemete lands voirs. ende metten middeldike h die jeghens dese voirseyde seventich ghemete lands gheleghen es, over vijftich pond i Tournoysej sjaers die wi Hugheman van der Pannen ghegheven hadden in leene van ons tehouden over scout die wi hem sculdich waren; ende alsoe velen als dese seventich ghemeten lands, die tiende daer of ende die middeldijc daer jeghens voirscreven jaerlic beter sien dan vijftich pond Tournoysek sjaers, dat gheven wi hem, toet onsen weder segghen.

In orkonde etc. Ghegheven tote Zierixel des vridaghes na sinte Dyonijs dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXIIIo.

a
Zeel. A.
b
Will. AB; digniteitspunten ontbr. B.
c
..grave B.
d
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
e
verlien, mogelijk een correcte emendatie B.
f
Zeell. AB.
g
Hey nek. A; Heynek. B.
h
hier die jeghens, doorgestreept A.
i
hier Holl. s, doorgestreept A.
j
Tour. A; Torn. B.
k
Tour. A; Torn. B.
l
Zierixzee B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Colijnsz. van der Pannen en Hugeman van der Pannen